Jaktfeltløypen NM 2022

Oppmøte 40 min. før skytetid.

Skytetider

6. – 8. juli10. juli Finaler
Kl. 08.40-15.50Fra kl 11:00

Våpenkontroll åpen tirsdag tom lørdag. HUSK Kammerflagg.

Hele Jaktfeltløypen er lagt til Forsvarets anlegg på Ulvensletta. Kompakt og greit. Det blir lagfører som leder skytterne til Hold 1 og videre til Hold 2. Fra Hold 2 går skytterne løypen videre alene. Banene ligger som perler på en snor.

Jaktfelt D1

D1 skyttere skyter elgen på hold 4. Det settes opp en eller to elgskiver der på 100 mtr. Først skyter alle vanlig hold, så flyttes D1 opp til skive 21/22 og skyter elgen. Så anvises det. D1 med skal således ikke skyte på hold 6.

Oversiktskart

* Klikk for å se nærmere

Skivene

Røy

 • Sittende 50 meter
 • Innertreff Ø = 55 mm
 • Bane 6

HOLD 1

Rev

 • Stående 35 meter
 • Innertreff Ø = 50 mm
 • Bane 7

HOLD 2

Jerv

 • Sittende 60 meter
 • Innertreff Ø = 60 mm
 • Bane 9

HOLD 3

Villsvin

 • Sittende 100 meter
 • Innertreff Ø = 120 mm
 • Bane 10

HOLD 4

Ulv

 • Stående 50 meter
 • Innertreff Ø = 90 mm
 • Bane 20

HOLD 5

Elgokse

 • Liggende 184 meter
 • Innertreff Ø = 193 mm
 • Bane 16

HOLD 6